Tomasz Witkowski
W obronie rozumu - blog
Historia pewnej prowokacji...O mnieZakazana psychologiaLapidariumKsięga gościEnglish version
W obronie rozumu - blog
RSS
2013/05/27 19:49:47
To, przed czym przestrzegało nasze władze blisko 5 tysięcy wykształconych i rozumnych ludzi pisząc wielokrotnie wyśmiewany i zignorowany przez te władze "List otwarty w obronie rozumu". Oto na stronie
internetowej jednego z rzekomych jasnowidzów znajdziemy dokument, który świadczy o tym, że polski wymiar sprawiedliwości powołał na biegłego sądowego jasnowidza! (zobacz...) Wszystko to oczywiście odbyło się w glorii "prawa". Na szczęście, w  dokumencie znalazł się zapis:  "W myśl art. 197 $ 3 kpk w zw. z art. 190 $ 1 kpk uprzedza się, że za wydanie niezgodnej z prawdą opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 $ 1 kk (pozbawienie wolności do lat 3)."
Nie omieszkam sprawdzić czy biegły dopełnił warunków tego zapisu. 
Swoją drogą, czy to nie wspaniałe? Jak bardzo można uprościć procedury sądowe i śledcze! Po co drobiazgowe i kosztowne dochodzenie, jeśli wystarczy spytać jasnowidza, kto popełnił zbrodnię? Rozstrzygającym mogloby też być zdanie astrologa - przecież układ planet jednoznacznie wskazuje na to, kto z oskarżonych popełnił przestępstwo! Nieocenione zasługi do polskiego sądownictwa mogą wnieść równiez wróżki, bioenergoterapeuci, telepaci, schizofrenicy, paranoicy... Oj! przepraszam, tych jeszcze nie ma na ministerialnej liście zawodów. Jeszcze...
Wszystkim prześmiewcom "Listu otwartego w obronie rozumu" z całego serca i niezwykle szczerze życzę, aby znaleźli się kiedyś na sali sądowej, w obliczu biegłych sądowych - jasnowidza, astrologa, wróżki.
2013/05/26 19:51:03
Dla tych, którzy nie mieli okazji posłuchać audycji w Tok FM poświęconej "Zakazanej psychologii"
zamieszczam obok link do podcastu z pełnym zapisem rozmowy. Wystarczy kliknąć ikonkę "play".
 
Skrócony zapis rozmowy ukazał się w "Gazecie Wyborczej" oraz na stronach radia TOK Fm. Można go przeczytać klikając w logo radia. 
2013/05/09 09:45:46
University of Malta

Is Psychology a Cargo Cult Science?

Dr Tomasz Witkowski
Polish Sceptics Club

 on Thursday 16 May 2013 at 1700hrs
in Room 122 Mediterranean Institute (MDT 122)
University of Malta Msida Campus

free entrance
 
Islanders from the Pacific Ocean make natural sized planes from wood and cane, build runways and light bonfires on them. They do it because they observed what white soldiers had done. The Islanders drew the conclusion that it is a kind of ritual aimed to bring planes full of goods sent by gods. This phenomenon was called cargo cult. In 1974 Richard Feynman, a famous physicist and Nobel Prize winner, gave a lecture entitled 'Cargo Cult Science'. He compared psychology and other social sciences to cargo cult. He argued that social sciences imitate science, in the same way as cargo cult believers imitate actions aimed to bring planes. In his opinion, many problems, which are in the limelight of psychology, are not solved and they may even grow bigger. Are social sciences cargo cult sciences? There are many psychological practices which confirm Feynman’s point of view, but there are also examples which show that psychology is not a cargo cult. Examples supporting both points of view will be presented. The next question is consequently: Why do so many psychological undertakings become cargo cult like? The main reasons include junk science, narrow research data base, and pseudoscience. A more detailed description will be presented during the lecture. The final question addressed during the lecture is: Who and how can we prevent the spreading of cargo cult within social sciences? Scientists, executives of science, popularisers, and receivers were identified as the main responsible groups. A discussion on the methods of prevention will conclude the talk. More details... Poster
2013/05/05 16:19:55
Nie wszystkie stosowane w psychologii teorie i metody terapii zasługują na miano naukowych. W tej dziedzinie jest wiele pseudonauki, a nawet hochsztaplerstwa – ostrzega Tomasz Witkowski w drugim tomie swojej książki „Zakazana psychologia”.

Witkowski, z zawodu psycholog, od wielu lat piętnuje szerzenie się terapii psychologicznych, których skuteczność jest wątpliwa, a można nawet podejrzewać, że wyrządzają więcej szkody niż pożytku. Założył Klub Sceptyków Polskich, przed kilku laty wydał książkę „Psychomanipulacje”, od lat jest niestrudzonym pogromcą mitów psychologicznych.

 Najnowsza jego praca jest drugim tomem wydanej przed kilku laty „Zakazanej psychologii”. Jak pisze autor we wstępie, „książka ta w całości poświęcona jest demaskowaniu twierdzeń, które pod pozorami obietnic i dobrych intencji kryją błędne przekonania, fałsz, żądzę zysku, a czasami wręcz ślepe okrucieństwo”. Więcej...

2013/04/24 21:10:11

W najnowszym numerze POLITYKI rozmowa z dr Tomaszem Witkowskim o ciemnych i niebezpiecznych stronach psychologii i psychoterapii.


Marcin Rotkiewicz: - Znów idzie pan na wojnę z psychologami?

Tomasz Witkowski:
- Wojną bym tego nei nazwał, tylko gruntowną krytyką.

Bardzo ostrą. Właśnie ukazał się drugi tom pańskiej książki "Zakazana psychologia" i już we wstępie porównuje pan psychologów do kapłanów "kultu cargo", czyli szamanów wierzących w bzdury.

Określenie to zapożyczyłem od nieżyjącego już słynnego amerykańskiego fizyka i noblisty Richarda Feynmana. W 1974 r. wygłosił on wykład, w którym nauki społeczne - a psychologię i pedagogikę w szczególności - porównał do kultu cargo z wysp Południowego Pacyfiku. Więcej...
 

2013/04/23 20:58:41
27 kwietnia o godz. 11:00 w Sobotnim Poranku Radia TOK FM odbędzie się rozmowa z autorem Zakazanej psychologii t. 2. Rozmowę poprowadzi Karolina Głowacka. Serdecznie zapraszam do radioodbiorników!
2013/04/22 22:22:36
Kilka dni temu, po długiej i ciężkiej chorobie odeszła od nas prof. dr hab. Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, wybitna znawczyni tematyki diagnozy psychologicznej i propagatorka idei evidence based diagnosis. Choć jako sceptycy spieraliśmy się z Nią w wielu kwestiach merytorycznych, to jednak Ona, jako jedyna, wraz ze swoim zespołem, podejmowała z nami otwartą, rzeczową dyskusję w tych kwestiach i nie pozostawała obojętna na poruszane przez nas problemy. Jej odejście to dla polskiej psychologii strata przewodnika, który wielu z nas wyznaczał kierunek i wskazywał drogę w gąszczu problemów, których rozpoznaniu poświęciła całą swoją energię. Dla nas, sceptyków, to dodatkowa strata człowieka, który szanując to, co robimy miał odwagę i mądrość, aby się z nami spierać. Ostanie pożegnanie odbędzie się 26 kwietnia 2013 roku, w piątek na Cmentarzu Południowym Warszawy w Antoninie (k. Piaseczna).
W imieniu Klubu Sceptyków Polskich
Tomasz Witkowski
2013/02/24 21:26:41
Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii "Dialog" z Uniwersytetu Warszawskiego zaprosiło mnie do wspólnej dyskusji z dr hab. Jadwigą Rakowską na temat badań nad skutecznością terapii i ich użytecznością kliniczną. Jak zapewniają mnie organizatorzy, spotkanie ma charakter otwarty, więc zapraszam wszystkich chętnych do udziału. Rzecz będzie miała miejsce w czwartek, 28 lutego o godz. 13:45 na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5/7. Organizatorom spotkania dziękuję za zaproszenie, a wszystkich zainteresowanych w imieniu organizatorów i swoim serdecznie zapraszam!
P.S. W przeddzień dyskusji (27.02), również w Warszawie wygłoszę wykład poświęcony terapii dzieci. Szczegóły trzy wpisy poniżej. Zapraszam na to spotkanie równie gorąco!
 
2013/02/22 12:23:57
Punkt 11 "Zasad ogólnych" Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologów PTP mówi:
„Krytyczna ocena pracy i działalności innych psychologów nie powinna mieć charakteru deprecjonującego osobę i w żadnym przypadku nie może służyć do rozgrywek osobistych. Psycholog powstrzymuje się od wydawania takich ocen w obecności osób postronnych, dbając o nie podważanie zaufania do psychologii i psychologów.”
Znam ten zapis niemal na pamięć, bo rzucano mi nim w twarz wielokrotnie – aby przestrzec, powstrzymać, upokorzyć albo po prostu z braku innych argumentów. Łamałem go i łamię świadomie bo nie jestem członkiem PTP i nie akceptuję stworzonego przez nich Kodeksu, który przedkłada dobro psychologów nad dobro ich klientów. Pod protestem „Przeciw psychologii na odległość” podpisało się jednak wiele osób, które reprezentują Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Publiczne krytykowanie zachowania prof. Zbigniewa Nęckiego i mgr Teresy Gens łamie zasady Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologów. Kodeks ten w punkcie 10 Zasad ogólnych zobowiązywał podpisanych pod protestem psychologów do określonego zachowania:
„Psycholog nie jest obojętny na odstępstwa od zasad etyki zawodowej ze strony innych psychologów. Stwierdzając nieetyczne postępowanie kolegi w sprawach zawodowych lub dowiadując się o takim zachowaniu, psycholog stara się przekonać go o niewłaściwości jego czynów, korzystając gdy trzeba, z pomocy innych kolegów. Jeśli taka interwencja okazuje się nieskuteczna, psycholog zgłasza sprawę do zarządu oddziału PTP, który określa dalszy sposób jej załatwienia.”
Kieruję publicznie pytanie to do władz PTP oraz do wszystkich osób podpisanych pod listem: Czy wszyscy postąpiliście zgodnie z tym zapisem? A jeśli nie, to: Dlaczego złamaliście ten zapis?
To były fakty. Teraz moja osobista interpretacja. Protest nosi znamiona linczu, jest wyrazem dwulicowości i oportunizmu środowiska polskich psychologów, szczególnie tego zgromadzonego wokół PTP. Zasady Kodeksu są stosowane doraźnie, a sąd koleżeński PTP działa z opieszałością służącą wyłącznie tuszowaniu ogromnej liczby nieetycznych zachowań psychologów. Psychologowie w ogromnej liczbie ignorują najgorsze przejawy łamania Kodeksu przez swoich kolegów, dopóki nie staną się one głośne medialnie. Wyrażanie swojego „świętego oburzenia” w sytuacji rozgłosu medialnego, to pospolity przejaw oportunizmu. Nie znam ani jednej publicznej wypowiedzi przeciwko upublicznianiu testów psychologicznych zarówno przez psychologów jak i osoby postronne. Fala „świętego oburzenia” przetoczyła się jednak przez media, kiedy grupa osób protestujących przeciwko nieprawidłowościom diagnozy w ramach akcji Klubu Sceptyków Polskich „Psychologia to nauka, nie czary” opublikowała świadomie i z rozmysłem jeden, pozbawiony praw autorskich, test. Podobnych przykładów jest wiele.
Podsumowując, chciałbym jeszcze raz, z całą mocą podkreślić:
Kodeks Etyczno - Zawodowy Psychologów PTP służy ochronie interesów psychologów a nie ich klientów i w tym celu jest wykorzystywany. Dopóki nie ulegną zmianie jego zapisy w taki sposób, aby były akceptowalne przez większość psychologów polskich i niesprzeczne wewnętrznie, wszelkie próby powoływania się na niego kompromitują nasze środowisko. Ta kompromitacja jest tym poważniejsza, że jako środowisko zawodowe reprezentujące zawód zaufania społecznego nie potrafiliśmy zadbać o powstanie stabilnej prawnie Ustawy o zawodzie psychologa, która gwarantowałaby naszym klientom najwyższą jakość usług, a nam zapewniała szacunek społeczny. To rzeczy o wiele ważniejsze niż próba przekrzyczenia innych w czasie, kiedy wszyscy krzyczą.
P.S. Ta wypowiedź nie jest próbną obrony głośnych medialnie zachowań prof. Zbigniewa Nęckiego i mgr Teresy Gens. Swoje stanowisko dotyczące takich zachowań psychologów wyrażałem wcześniej, chociażby tutaj: http://www.tomaszwitkowski.pl/index.php?post=171 
2013/02/20 19:34:15
Po miesiącach tułaczki Zakazna psychologia odnalazła wreszcie swój port. Jest nim wydawnictwo CIS, znane z publikacji książek popularnonaukowych o najwyższych standardach rzetelności. Wydawca zapowiada premierę książki na 25 marca 2013. Wygląda na to, że tym razem nic nie stanie już na przeszkodzie, aby ujrzała światło dzienne w takiej szacie jak obok. Oto co napisał o niej wydawca: 

W świetnie przyjętym przez czytelników pierwszym tomie Zakazanej psychologii (opatrzonym podtytułem Pomiędzy nauką a szarlatanerią), książce, która ukazała się w roku 2009, Tomasz Witkowski pisał o grzechach psychologii akademickiej, grzechach terapeutów i ekspansji psychobiznesu. Zapowiadał też, że Ciąg dalszy nastąpi Po trzech latach obietnica została spełniona i oto z Zakazanej psychologii. Tom II możemy dowiedzieć się między innymi, czy i kiedy (oraz dlaczego) psychologia staje się kultem, jakie grzechy mają na sumieniu terapeuci dzieci (przynajmniej reprezentanci niektórych szkół tej profesji), czym grozi kontakt z psychologiem biegłym sądowym. Na szczęście autor – dość powszechnie uznawany za enfant terrible polskiej psychologii – nie idzie na łatwiznę i na wskazaniu grzechów i grzeszków nie poprzestaje, gdyż pokazuje też czytelnikowi, jak próbować przeż i przetrwać w psychologicznym i terapeutycznym w świecie i jak w natłoku szarlatanerii i szamaństwa odnaleźć oazy prawdziwej wiedzy i naukowej rzetelności. Tak – psychologia bywa też nauką!

Zapraszamy zatem do kolejnej podróży w świat Zakazanej psychologii..

O książce napisali też psychologowie prof. Dariusz Doliński i prof. Czesław S. Nosal.

220 razem elementów 1  2  3  4  5  ...  22 W obronie rozumu - blogHistoria pewnej prowokacji...O mnieZakazana psychologiaLapidariumKsięga gościEnglish version
Luty, 2009
Marzec, 2009
Kwiecień, 2009
Maj, 2009
Czerwiec, 2009
Lipiec, 2009
Sierpień, 2009
Wrzesień, 2009
Październik, 2009
Listopad, 2009
Grudzień, 2009
Styczeń, 2010
Luty, 2010
Marzec, 2010
Kwiecień, 2010
Maj, 2010
Czerwiec, 2010
Lipiec, 2010
Wrzesień, 2010
Październik, 2010
Listopad, 2010
Grudzień, 2010
Styczeń, 2011
Luty, 2011
Marzec, 2011
Kwiecień, 2011
Maj, 2011
Czerwiec, 2011
Lipiec, 2011
Sierpień, 2011
Wrzesień, 2011
Październik, 2011
Listopad, 2011
Grudzień, 2011
Styczeń, 2012
Luty, 2012
Marzec, 2012
Kwiecień, 2012
Maj, 2012
Czerwiec, 2012
Lipiec, 2012
Wrzesień, 2012
Grudzień, 2012
Luty, 2013
Kwiecień, 2013
Maj, 2013
Czerwiec, 2013
Lipiec, 2013
Sierpień, 2013
Wrzesień, 2013
Październik, 2013
Grudzień, 2013